×
Интернет, Долоодугаар сар 2012
Оросын холбоо, зам харилцааны яам Интернет дэх хязгаарлалтын тухай хуулийн төслийг гүйцээж боловсруулахын төлөө байна гэж тусгай газрын тэргүүн Николай Никифоров мэдэгдлээ.Тус яамны санаачилгаар баримт бичгийг нийт олноор хэлэлцүүлэх юм. Засварыг парламентын намрын чуулганаар хэлэлцүүлэхээр оруулна. Хуулийн төслийн зарим механизм боловсронгүй биш байгааг Холбоо, зам харилцааны яам тэмдэглэв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Долоодугаар сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Долоодугаар сар 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31