×
Интернет, 30 Дөрөвдүгээр сарын 2011
“Интернет-сайтууд зөвхөн сайн дурын үндсэн дээр бүртгэлд орох болно” – гэж Төрийн Думын улс төрийн мэдээллийн болон харилцаа холбооны бодлогын хорооны тэргүүн Сергей Железняк мэдэгдэв. Мэдэгдэлийг санаандгүй хийсэн юм биш: одоо ru.net-эд улсын хяналт тавих боломжийн тухай идэвхитэй яригдаж байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Дөрөвдүгээр сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Дөрөвдүгээр сар 2011
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29