×
Дэлхийн эдийн засаг ба Орос улсын байр суурь, 7 Арванхоёрдугаар сарын 2013

Дэлхийн худвалдааны байгууллагын дээд байгууллага-Сайд нарын 9-р бага хурал Балийн багц тохиролцоог батлав. Энэ удаагийн уулзалтыг амжилтгүй болгоход хүргэж мэдэх байсан хүнсний аюулгүй байдлын тухай баримт бичиг тэдгээрийн дотор байна.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Арванхоёрдугаар сар 2013
Үйл явдлын хуанли
Арванхоёрдугаар сар 2013
1
2
3
5
6
8
9
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31