×
Дэлхийн эдийн засаг ба Орос улсын байр суурь, 9 Аравдугаар сарын 2013

Хятад улсаас АНУ-д дайн зарлаагүй, зөвхөн сануулсан байна. Тус улс америкийн хөрөнгийг их хэмжээгээр гаргахаас эмээж, АНУ-ын үнэт цаасаар авсан үүргээ биелүүлэхээс татгалзахгүй. Япон АНУ-ын эдийн засагт Хятадаас бага хэмжээний хөрөнгө оруулсан боловч өрийг дарах аргагүй болсон нөхцөлд илүү хохирох юм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аравдугаар сар 2013
Үйл явдлын хуанли
Аравдугаар сар 2013
3
4
6
15
16
17
19
22
23
24
25
26
27
28