×
Дэлхийн эдийн засаг ба Орос улсын байр суурь, 7 Аравдугаар сарын 2013

ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин, АНДХА-ны бүх оролцогч улсууд АНУ-ын төслийн хямрал аль болох хурдан шийдвэрлэгдэхийг хүсэж байгаа юм

ДХБ ойрын үед Орос улсаас ЕХ-ны хувьд нилээд шүүмжлэл хүлээн авч магадгүй байна. Энэ тухай АНДЭЗХА-ны Индонезэд болж буй ДХУ дээр тодорхой болжээ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аравдугаар сар 2013
Үйл явдлын хуанли
Аравдугаар сар 2013
3
4
6
15
16
17
19
22
23
24
25
26
27
28