×
Дэлхийн эдийн засаг ба Орос улсын байр суурь, 16 Аравдугаар сарын 2012
ОУВС 10-р сарын илтгэлдээ 2012, 2013 оны дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн таамаглалыг бууруулсан байна. Макро эдийн засгийн байдал муудаж байгаа явдлыг ОУВС Европын өрийн хямрал, улсын санхүүгийн цөмрөлт нэртэй гол аюултай холбогдсон америкийн эдийн засгийн асуудал зэрэгтэй холбон үзсэн байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аравдугаар сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Аравдугаар сар 2012
1
2
3
4
6
7
8
9
12
14
15
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30