×
Дэлхийн эдийн засаг ба Орос улсын байр суурь, 5 Аравдугаар сарын 2012
Орост үр тарианны үнийг тогтонги болгохын тулд энэ оныг дуустал улсын сангаас үр тариа худалдах юм. Энэ онд мөн сангаас бараг 5000 мянган тонн, шаардлага гарвал түүнээс илүү их хэмжээний үр тариа худалдах юм. Энэ онд Орос улсад 77 сая тонн үр тариа хураах бололтой.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аравдугаар сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Аравдугаар сар 2012
1
2
3
4
6
7
8
9
12
14
15
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30