×
Дэлхийн эдийн засаг ба Орос улсын байр суурь, 16 Наймдугаар сарын 2011
   Олон улсын рейтингийн  Moodys агентлагийн  таамагаар 2011 оны 2 хагас жилд   АНУ-ын ДНБ-ний өсөлт  буурчээ. Одоогийн байдлаар үзүүлэлтийг таамаглаж байсан 3,5 %  биш,  бүр 2 %  болно гэж үзэж байна.  АНУ-ын 2012  оны эдийн засгийн өсөлт буурчээ. Moodys агентлагийн шинжээчид америкийн эдийн засаг удааширч байна гэж дүгнэжээ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Наймдугаар сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Наймдугаар сар 2011
7
15
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31