×
Дэлхийн эдийн засаг ба Орос улсын байр суурь, 11 Хоёрдугаар сарын 2011
 100 долларын шинэ дэвсгэрт гараад байна. Ойрын өдрүүдэд шинэ дэвсгэртүүдийг дэлхийн зээллэгийн байгууллагуудад нийлүүлэх болно. Эдгээр  дэвсгэрт хуурамчаар үйлдэхийн аргагүй гэж Холбооны нөөцийн системын мэргэжилтнүүд амлаж байна. Гэвч экспертууд энэ үгэнд итгэхгүй байна. Шинэ дэвсгэртийг хэвлэх ажил хэтэрхий үнэтэй болж байгаа бөгөөд Холбооны нөөцийн системынхан илүү хурц тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэвэл дээр гэж тэд үзэж байна.
Орос  улсын бүх цахилгаан эрчим хүчний барагцаалбал 16 хувийг үйлдвэрлэж буй «Росатом» улсын корпораци инновацийн чиглэлийг өргөжүүлж байна. Энэ онд эрдэм шинжилгээний ба туршилт-зохион бүтээх ажилд бараг 700 сая доллар гаргах юм. Компани атомын технологийн салбарт  эрдэм шинжилгээний ба зохион бүүтээх ажиллагаанд бүх эргэлтийн хөрөнгийнхөө  бараг 6 хувийг  зарцуулж байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Хоёрдугаар сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Хоёрдугаар сар 2011
1
2
3
4
5
6
7
9
13
15
18
19
20
21
23
27