×
Нийгэм 5 Гуравдугаар сарын 2012
ОУ-д ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дүнг гаргаж байна. Энэ албан тушаалын төлөө гол өрсөлдөгч одоогийн ерөнхий сайд Владимир Путин итгэлтэйгээр тэргүүлж байна. Санал хураалтын хуудсын 99%-ийг боловсруулсны дараа тэрээр 63 гаруй хувийн санал авсан байна. КН-ын нэр дэвшигч Геннадий Зюганов 17%-ийн санал авч хоёрдугаар байранд орсон байна.
Гуравдугаар сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Гуравдугаар сар 2012