×
Нийгэм 8 Нэгдүгээр сарын 2012
Ижилхэн нэртэй АЦС-д осол гарах үеэр нүүлгэн шилжүүлсэн Фукусима мужийн 25 мянга гаруй оршин суугчид төрлөх гэртээ 5 жилийн дараа л эргэж ирэх болно. АЦС-ийн ойролцоо байрладаг долоон суурин газарт оршин сууж байсан хүмүүс энэ таамаглалд багтаж байгаа юм. Энэ газар нутаг дээр цацраг идэвхижилтийг буруулах удаан хугацааны ажил хийгдэх юм.
Аврагч Иисус Христос дэлхийд эргэж ирснийг христос шашинтууд алдаршуулдаг 12 өдөр буюу Святки Орос улсад эхэллээ. Бүх Оросын болон Москвагийн тэргүүн хамба Кирилл өнөөдөр москвагийн Кремлийн Успенийн дуганд Христосын төрсөн өдрийн баярын мөргөл үйлдэнэ. Мөн өнөөдөр тэргүүн хамба Аврагч Христосын сүмд Агуу их Христосын мэндэлсэн өдрийн үдшийн мөргөлийг тэргүүлэх болно.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Нэгдүгээр сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Нэгдүгээр сар 2012
14