×
Нийгэм 8 Нэгдүгээр сарын 2011
Асрамжийн газрын хүүхдүүдэд гэр бүлийг нь ямар нэг хэмжээгээр орлуулах зүйл хийх нь улсын зорилт байх ёстой. Москвагаас зүүн хойш 300 километрт оршдог Иваново хотын хүүхдийн асрамжийн газрын хүмүүжүүлэгчидтэй Д. Медведев уузлахдаа ингэж мэдэгдлээ. “Хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлж, томчуудын амьдралд ороход нь болон нийгэмдээ дасан зохицоход нь туслах” хүнд хэцүү хөдөлмөр хийж байгаа тэдэнд талархал илэрхийллээ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Нэгдүгээр сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Нэгдүгээр сар 2011
4
5
6
9
11
13
15
16
17
19
20
22
24
29
30