×
Орос-Монголын харилцаа, Хоёрдугаар сар 2012
2012-2013 оны хичээлийн жилд Орос улсын Засгийн газар Монгол улсын Боловсрол, соёл шинжлэх ухааны яаманд   орос улсын их, дээд  сургуулиудад  суралцах монголын иргэдэд олгох 300 оюутны стипендийг гаргажээ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Хоёрдугаар сар 2012
Үйл явдлын хуанли
Хоёрдугаар сар 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29