×
Орос-Монголын харилцаа, 21 Аравдугаар сарын 2008
«Монгол улс – ОХУ» найрамдлын нийгэмлэг, Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан, соёлын төв зэрэг байгуулагууд Монгол улсад энэ өдрүүдэд явагдаж байгаа монгол – оросын найрамдлын 48 дахь сарын ажиллагааны гол зохион байгуулагчид юм. Манай хоёр орны ард түмнүүдийн хоорондын найрамдалт харилцааг хөгжүүлэн бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан хүмүүс сарын ажиллагаанд их үүрэг гүцэтгэж байна.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аравдугаар сар 2008
Үйл явдлын хуанли
Аравдугаар сар 2008
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31