×
Орос-Монголын харилцаа, Долоодугаар сар 2007
Алтайн хязгаарын дэд захирагч Борис Ларин тэргүүтэй Алтайн хязгаарын албан ёсны төлөөлөгчид Монгол Улсаар аялаад буцаж ирэв. Алтайн хязгаарын гүйцэтгэх болон хууль тогтоох байгууллагын төлөөлөгчид Монголын баруун нутгийн хоёр аймаг Баян-Өлгий, Ховд аймагт зочилжээ. Манай тусгай сурвалжлагч Ольга Павлович төлөөлөгчдийн тэргүүтэй  ярьж, айлчлалын зорилго, үр дүнгийн тухай ярихыг хүсэв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Долоодугаар сар 2007
Үйл явдлын хуанли
Долоодугаар сар 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31