×
Орос улсад, 12 Гуравдугаар сарын 2011
Британын Таймс сонин шинжлэх ухааны хүрээн дэх  хамгийн нэр хүндтэй дээд сургуулиудын рейтингийг хэвлэлээ. Энэ санал асуулгад 13 мянган эрдэмтэд оролцсон байна. Аль нэгэн дээд сургуулийн нөөц бололцоо, судалгааны үйл ажиллагааны амжилт, боловсролын  чанар зэргийг тэд мэргэшлийн зүгээс үнэлэж дүгнэх ёстой байсан юм.
8-р сарын 15-ны өдрөөс өмнө Засгийн газар Оросын эрчим хүчний шинэчлэлийн цогцолбор төлөвлөгөөг бэлэн болгоно. Ийм үүргийг Оросын ерөнхийлөгч Дмитрий Медведев Хакассид хийсэн Төрийн зөвлөлийн тэргүүлэгчдийн хуралдаан дээр өгсөн юм. Шинэчлэлийг эцэслэх нь хүнд хэцүүг даван туулж яваа салбарт түүний үр ашгийг дээшлүүлэн, хэрэглэгчдийн тарифын өсөлтийг зогсоох боломжтой аж.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Гуравдугаар сар 2011
Үйл явдлын хуанли
Гуравдугаар сар 2011
8
14
21