Нэвтрүүлгийн цагийн хуваарь (УБ) 20.30-21.00  21.30-22.00

Цаг UTC

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Бямба

Ням

Цаг UTC

12.30

                                                    Мэдээ

Мэдээ

12.30

12.40-13.00

                                   Орос оронд болон дэлхий дахинд

Шуурхай сэдэв

12.40-13.00

13.00-13.30

                                 13.00-13.30 цагийн хооронд давталт

Долоо хоногийн тойм

13.00-13.30

13.30

                                                    Мэдээ

Уран зохиолын нэвтрүүлэг\ концерт\ шуурхай тойм

13.30

13.40-14.00

                              Орос оронд болон дэлхий дахинд

 

13.40-14.00

Цаг UTC

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Бямба

Ням

Цаг UTC

 

Нэвтрүүлгийн хуваарь

 

Орон
        
Үелзлэл (МГц)
 
Цаг
 
Нэвтрүүлэг
   
Монгол
Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн эфирт
 
 
 
5900 кГц - 49 м долгион
1080 кГц - 278 м долгион
 
 
Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн эфирт 
Улаанбаатрын цагаар
  20.30-21 .00
 (даваа –бямба)
21.00-21.30
(даваа –бямба)
21.30-22.00
(даваа-бямба) 
 
 20.30 -21.30
 (ням)
өдөр бүр – мэдээ, цаг үеийн тайлбар
ням –Мэдээ, Долоо хоногийн тойм