ХАБГБ нь 1992 оны 5-р сарын 15-нд гарын үсэг зурсан Хамтын аюулгүй байдлын гэрээний үндсэн дээр ТУХН-ийн гишүүн улсуудын байгуулсан цэрэг улс төрийн байгууллага юм. Энэ гэрээний гишүүд нь  Армен, Белорусс, Казахстан, Кыргызстан, Орос улс, Таджикистан улсууд юм. Том хэмжээний байгалын гамшиг болон олон улсын алан хядагчид, ямарч цэрэг улс төрийн гадны түрэмгийлэгчдээс тусгай анги нэгтгэл болон армийн хамтын хүчээр гэрээний оролцогч орнуудын газар нутаг болон эдийн засгийн орон зайг хамгаалах нь ХАБГБ-ын үндсэн зорилго юм. Энэ байгууллагын хүчинд ОУ, Төв Ази дахь өөрийн цэргийн оролцоогоо хадаглаж байгаа юм.