ОУСС 2013 оны 12-р сарын 31, 2014 оны 1-р сарын 1-ний хоорондын заагийг төчнөөн удаа давах юм. Тэд анх удаа Шинэ жилд 12-р сарын 31-нд москвагийн цагаар 16 цаг 08 минутэд шилжинэ. Мөн үе мөчид станц Австрали, Шинэ Зеландийн дээгүүр нисч гарна. ОУСС Шинэ Зеландиэс зүүн Номхон далайн дээгүүр нисч гарахдаа москвагийн цагаар 13 цаг 51 минутэд 2014 онд бүрэн төгс шилжих юм. Сансрын нисэгчид Москвагийн Кремлийн Спасская цамхгийн цаг шөнө дунд болсныг үзүүлэх үе мөчид Номхон далайн дээгүүр нисч, Шинэ жилийг угтана. Оросын сансрын нисэгч Олег Котов, Сергей Рязанский, Михаил Тюрин нар болон америкийн Майкл Хопкинс, Рик Мастраккио, японы Коита Ваката нар одоо ОУСС-д ажиллаж байна.