Олон улсын ираны цөмийн хөтөлбөрийг зохицуулах зургаан зуучид Орос, АНУ,Франц, Их Британи, Хятад, Герман улсууд ордог юм. Өмнө нь Ираны ГХЯ-ны дэд сайд Аббас Аракчи сэтгүүлчдэд мэдэгдэхдээ: энэхүү шинжээчдийн уулзалт дээр урьд үр дүнд хүрсэн гэрээ хэлэлцээрийн биелэлтийн тухай яригдах болно гэсэн байна.11-р сард Женевт болсон хэлэлцээрээр завсар хоорондын зөвшилцлийн хүрээнд Тегеран олон улсын «зургаагийн» хэлэлцээрийн төгсгөлийг хүлээнгээ ураны баяжуулалтаа 5% түвшинд хязгаарлахаар зөвшөөрсөн юм.