Хятадын ШУА-ийн баасан гаригт энд тараасан “хөх номонд” хотын хүн амын түвшин төлөвлөж байснаас хоёр жилийн түрүүнд буюу 2018 он гэхэд хүн амын 60 % хүрнэ гэж тэмдэглжээ.

Одоогийн байдлаар тус улсын хотуудад хятадын хүзн амын 54 хувь буюу 1,3 тэрбум хүн амьдарч байна. Сүүлийн 30 жилд Хятадын хотын хүн 700 сая хүртэл өссөн, энэ нь 1978 оны эдийн засгийн шинэчлэлийн өмнөх үетэй харьцуулахад 200 саяар бага юм. Төлөвлөгөөний дагуу Хятадын хотын хүн амын өсөлт 2020 он гэхэд 60 % өсөх ёстой байсан хэмээн баримт биичгт дурджээ.