Өмнө Оросын Тооцооны танхимыг тэрүүлж байсан Сергей Степашин Олон улсын хамтын ажиллагааны холбооны /ОУХАХ/ шинэ ерөнхийлөгчээр сонгогдов. Степашины яриагаар, тэр Оросын найрамдлын нийгэмлэгүүдийн эвлэл болон Москвагийн гадаадын ард түмэнтэй найрамдах Ордны үйл ажиллагааг сэргээхээр төлөвлөж байна.

Орос улсын хамтын ажиллагааны холбооны гишүүн Россотрудничество байгуулагын тэргүүлэгч гишүүн Константин Косачев тэмдэглэхдээ, ОУХАХ Орос улсын ашиг сонирхолуудыг олон улсын тавцан дээр эерэг мэдээллүүдийг дэлгэрүүлэх гол зохицуулагч байх бүхий л тохироо бүрдсэн гэж онцлов.

“Оросын олон улсын хамтын ажиллагааны холбоо” олон улсын олон нийтийн байгууллагуудын нэгдлийн холбоо нь 1992 онд байгуулагдсан олно нийтийн байгууллага бөгөөд ЗХУ ын найрамдлын нийгэмлэгүүдийн үйл хэргийг өвлөсөн юм.

Одоо 107 найрамдлын болон буаад арилжаанй бус байгууллагуудыг нэгтгэдэг. ОУХАХ-ны гол зорилго ардын дипломатын салбарын оросын төрийн бус бүтцүүдийн үйл ажиллагааг зохицуулахад оршиж байна.