Америкийн үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийн интернет-хэрэглэгчдийг нэлэнхийд нь мөрдөн чагнах болсон үйл ажиллагаа нь интернетийг өөрийн стандарт бүхий үндэсний салбар хэсгүүд болгон задрахад хүргэж мэднэ. Улс орон өөрсдийнхөө иргэдийг мөрдөхөд саад хийж чадах тухай энэ 7 хоногт Yahoo!

Интернет компаний ерөнхий захирал Марисса Майер АНУ-ын ерөнхийлөгч Барак Обамад технологийн компаниудын удирдлагуудтай хийсэн түүний уулзалтан дээр сануулжээ. IT менеджерүүд Обамагаас УАБА-ийн эрхийг хязгаарлахыг хүссэн боловч үүнийг хийнэ гэсэн түүний амлалтыг авч чадаагүй юм.