Новосибирск дахь Цөмийн физикийн хүрээлэнгийн эрдэмтэд халуун цөмийн плазмыг Кельвины шаталбараар 4,5 сая градуст хүргэж халаасан нь дэлхийн дэд амжилт болов. Үр дүнг олонтаа давтагдаж батлагдсан нь чухал юм.

Ингээд халуун цөмийн энергийг үүсгэх замаар чухал алхам хийгээд байна. Нейтроны генератор, цөмийн нийлэгийн реакторыг бий болгох боломж байгааг новосибирскийн эрдэмтдийн ололт амжилт нотлон харууллаа. Дээрх температур дэлхийн урьдын үзүүлэлтээс 1,5-2 дахин илүү их байна.