Өнөөдөр олон улсын «Трансперенси интернэшнл» байгууллагаас нийтлүүлсэн авилгалын индекст ОУ болзошгүй 175-аас 127-р байр эзлэв. Дани, Шинэ Зеландид авилгал бараг байхгүй. Финланди 3-р байр эзлэв. Афганистан, Умард Солонгос, Сомали улсууд энэ талаар хамгийн дорой үзүүлэлттэй байна.

28 баллтай ОУ 127-р байр эзлэсэн хийгээд Пакистан, Никарагуа, Мали, Мадагасгар, Ливан, Гамби, Каморын арлууд, Азербайжан зэрэг улс тус бүр төчнөөн баллтай байна. Рейтингээр тэргүүлсэн Дани, Шинэ Зеланди хоёр тус тус 91 баллтай байгааг харшуулж үз л дээ. 2012 онд ОУ «Трансперенси интернэшнл» байгууллагын цэст болзошгүй 174-өөс 133-р байр эзлэсэн билээ.

Казахстан, Украйн, Киргиз, Тажикистан, Туркмени, Узбекистан улсуудад авилгал бас гаарсан гэж «Трансперенси интернешнл» олон улсын байгууллага үзэж байна. АНУ энэ цэст 19, Хятад 80-р байр тус тус эзлэжээ. Засгийн газрын цэрэг самуун дэгдээгчидтэй байлдан дайтаж байгаа Сири Туркмен, Узбекистан улсуудтай хамт 168-р байр эзлэв.