Бүхээгтээ саран дээр явагчийг агуулсан «Чанъэ-3» сансрын төхөөрөмжийг Дэлхийн жинхэнэ дагуулыг судлах зорилготойгоор 12-р сарын 2-нд хөөргөх болно гэж Хятадын Төв телевиз мэдээллээ. Хятадын Сычуань мужийн баруун өмнөдөд орших Сичан сансрын станцаас хөөргөлтийг гүйцэтгэх бөгөөд энэ нь сарны тойрог замд гарах, Сарны гадаргуу дээр буух болон буцан явах зэргийг багтаасан хятадын Дэлхийн жинхэнэ дагуулыг судлах хөтөлбөрийн 2 дахь шатны эхлэл болох юм.

Хятадын телевизийн мэдээлснээр «Чанъэ-3» Дэлхийн жинхэнэ дагуулын гадаргуу дээр зөөлөн бууж, тийш анхны хятадын Саран дээр явагчийг хүргэх ёстой байна. Тэр нь 100 кг жинтэй, 3 сараас доошгүй хугацаагаар ажиллах ёстой өөрөө хөдөлдөг төхөөрөмж юм.