Ойрын үед шинэ шумбагч онгоц Ираны усан цэргийн бүрэлдэхүүнд орох тухай өнөөдөр тус улсын БХ-ын сайд генерал Хосейн Дехган мэдээллээ. Фарс агентлагийн уламжласнаар дизелийн «Фатех» шумбагч онгоцыг нэмэх юм. 600 тонн усан түрцтэй шумбагч онгоц бол Иранд зураг төслий нь зохиож үйлдвэрлсэн анхны онгоц гэж сайд хэллээ. Шинэ шумбагч онгоц бараг 200 метр гүнд 1,5 сар байх чадвартай юм.Урьдын шумбагч онгоцыг бодоход «Фатех» илүү хүчит пуужин, торпедтой. Мөн түүнчлэн шинэ шумбагч онгоцыг усанд дуу чимээг багасгах технологийг ашиглан үйлдвэрлэжээ.