Хятадын баруун хойд хэсгийн Шинжаан-Уйгарын өөртөө засах районд 5,6 баллтай газар хөдлөв. Энэ тухай тус улсын газар хөдлөлтийн төвөөс уламжлав.

Газар хөдлөлтийн голомт газрын гүнд 10 км болжээ. Хохирогсод болон эвдэрч гэмтсэн талаар мэдээ ирээгүй байна.