БНХАУ-ын БХЯ-ны сайд Дорно Хятадын тэнгист агаарыг батлан хамгаалах Таних бүсийг байгуулахыг өнөөдөр зарлалаа. Түүнд Хятадын Японтай хэнд харьяалагдах талаар заргалдаж буй эзгүй арал Дяоюйдао орсон байна. Одоогийн байдлаар уг арал Токиогийн хяналтад байгаа боловч хятадын тэнгисийн цагдаагийн газрын хөлөг онгоцууд түүний харьяа усанд байрлаж байгаа юм.

БНХАУ-ын БХЯ Хятадын зэвсэгт хүчин лавлагаанд хариулахгүй байх, уг бүс нутагт оршихдоо тушаалд захирагдахгүй аливаа агаарын хөлөгт батлан хамгаалах арга хэмжээг хэрэглэхээ сануулж байна гэж баримт бичигт дурджээ.

Тус бүс нутгийг дайран өнгөрөх гадаадын агаарын хөлөг эрэлт хүсэлтийн шаардлагыг хангах бүхээг дээрээ тодорхой таних тэмдэгтэй байхаас гадна нислэгийн төлөвлөгөөг БНХАУ-ын ГХЯ-д урьдчилан илгээх ёстой байна.