«Засан хүмүүжүүлэх лагерийн» хөдөлмөрийн систем Хятад улсад татан буугдлаа гэж улсын «Синхуа» агентлагийн мэдээлэлд болж өнгөрсөн КН-ын бүгд хурлын шийдвэрийн бүрэн сэдэвт нийтлэснийг дурдсан байна. Мөн хятадын гэр бүлд эх эцгийн аль нэг нь хүний ганц хүүхэд байсан тохиолдолд 1 биш, 2 хүүхэдтэй  болохыг зөвшөөрчээ. Бүгд хурлын бас нэг чухал шийдвэр бол Хятадад цаазаар авах ял оноодог гэмт хэргийн жагсаалт аажмаар багасч байгаа явдал боллоо. Хятадын удирдлагын бодол санаагаар дэмжигдсэн өөрчлөлтүүд «хүний эрхийг батагах болон хууль хэрэгжилтйг биелүүлэх, чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн хүчин чармайлтын нэг хэсэг» болох юм.