Ангараг гариг руу явуулсан энэтхэгийн сансрын аппаратын хөдөлгүүрийн ажиллагаа дэлхийн орчмын илүү өндөр тойрог замд гарах үеэр түр тасалдав. Пуужингийн хурд шаардлагатай хэмжээний дөнгөж 25 хувьд хүрсэн. Гэвч нислэгийг үргэлжлүүлнэ гэж энэтхэгийн сансрын хөтөлбөрийн тэргүүн хэллээ. Өнөөдөр зондыг Ангараг гариг руу явуулахыг инженерууд ахин оролдоно.Цаашдаа арга ажиллагаа амжилттай болвол аппарат 2014 оны 9-р сард Анагараг гаригийн тойрог замд хүрэх юм. Энэтхэгийн зондыг Ангараг гариг руу явуулсан нь азийн орнуудын сансрын өрсөлдөөний ээлжит алхам гэж зарим шинжээч үзэж байна.