Дотоодын хэрэглээ сул, Азид экспорт буурах нөхцөлд Японы 3-р улирлын ДНБ-ний өсөлт энэ оны 4-5-р саруудтай харьцуулахад удааширчээ. Энэ тухай японы телевиз-радиогийн “Эн-Эйч-Кей” корпорац японы эрдэм шинжилгээний болон санхүүгийн арван төвүүдийн таамагуудыг иш татан уламжлав. Шинжээчдийн дүгнэж байгаагаар, ДНБ-ний 3-р улирлын өсөлт 7-9-р саруудад 0,1-0,5 хүртэл хувиар өсчээ. Гэтэл өмнө улиралд 0,9 хувьтай байжээ. Бүхэлдээ жилээр авч үзэх юм бол 2-р улиралд 3,8% байсан үзүүлэлт, удааширсан гэж шинжээчид үзэж байна. жилийн үзүүлэлт бөгөөд байсан гэж. Эцэст нь эдийн засгийн өсөлт дөрвөн улирал дааралан үргэлжлэв. Гэхдээ тэд олон нийтийн салбарын хөрөнгө оруулалт цаашид томоохон нэмэлт төсвийн ачаар үргэлжлэн өсөх болно гэж хүлээж буй юм.

Японы сайд нарын танхим 11-р сарын 14-нд 3-р улирлын ДНБ-ний өөрчлөлтүүдийн урьдчилсан дүгнэлтийг нийтэд зарлах юм.