Өнөөдөр Паттайн цагдаагийн хүчин өчигдөр живсэн суудлын «Ko Larn Travel-1» гатлага онгоцны ахмадыг саатуулсан гэж хотын цагдаагийн газрын дарга Суван Чиеаунавинтханат мэдэгдэв. Салан назгай байж, онгоцоо болгоомжгүй жолоодсоны уршгаар хүмүүс амь үрэгдсэн ял тайландын иргэн онгоцны 48 настай ахмад Саман Куанмыангуд ногдуулж мэднэ.