НАТО өнөөдөр суулийн 10 жилд томоохонд орох цэргийн стратегийн «Стедфаст жааз» сургуулилтаа эхэлжээ. Эвслийн тургэн уйлчлэлийн хуч Польш болон Балтийн орнуудын тэнгисийн цэрэг, агаар, хуурай замын хучний булэглэлууд, мөн спецназийнхны оролцоотойгоор болж байгаа юм. Туунд нийтдээ 6 мянган цэргийнхэн, ойролцоогоор 350 хуягт машин, 57 байлдааны онгоц, нисдэг тэргүүд, мөн 11 усан онгоц, 2 усан дор хөвөх завь хамрагджээ. Эвслээс гадна маневрт түүний тунш-орнууд: Украин, Македони, Швед, Финляндын анги салбарууд оролцож байгаа юм. Анги салбаруудын сургуулилтын ур дүнгээр 2014 оны ротацийн НАТО-гийн түргэн үйлчилгээний Хүчинд оролцсоныг баталгаажуулах ёстой байна. «Стедфаст жааз» эвслийн түүхэнд өргөн хэмжээний хээрийн сургуулийг сэргээсэн шинэ үеийг эхлуулж байгаа юм. 2014 онд НАТО өөрийн хүчнийг Афганистанаас гаргах явцаа өндөрлөх болно.