Сири химийн зэвсгийн үйлдвэрлэлд хэрэглэх 1300 тонн бодис болон 1200 гаруй байлдааны хэрэгслийг зарлан мэдээлсэн тухай АП агентлаг Химийн зэвсгийг хориглох байгууллагын Ерөнхий захирал Ахмет Узюмжюйн илтгэлээс иш татан мэдээллээ.

Түүнээс гадна Сири химийн зэвсгийн үйлдвэрлэх 23 барилга байгууламжийн 42 үйлдвэрийн тухай мэдээлэл олгов. Байгууллагын шинжээчид ийм 37 барилга байгууламжийг шалган байцаажээ.

Химийн зэвсэгтэй холбоотой барилга байгууламжуудыг шалгах үйл ажиллагааны эхний үе шат дууссан тухай ХЗХБ зарлан мэдээлэв. Шинжээчид мэдээлэл авсан 23 барилга байгууламжийн 21 нь шалгажээ. Аюулгүй байдлыг хангах асуудлаас болдж хоёры нь шалгаагүй байна.