ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин, АНДХА-ны бүх оролцогч улсууд АНУ-ын төслийн хямрал аль болох хурдан шийдвэрлэгдэхийг хүсэж байгаа юм. «АНДХА-ны Балийн ДХУ-ад цугларсан тэргүүнүүд ерөнхийлөгч Барак Обамад амжилт хүсээд, АНУ-д болж байгаа хямрал аль болох хурдан шийдвэрлэгдэхийг хүсэж байгаагаа илэрхийлснийг» Путин тэмдэглэжээ. Нэгдсэн улс – энэ бол «дэлхийн томоохон эдийн засаг», иймээс тэд хэдий чинээ өөртөө итгэлтэй байна, түүнээс бүх дэлхийн эдийн засгийн байдал тодорхой хэмжээгээр шалтгаалах болно гэж тэрбээр нэмж хэлсэн байна. Үүний зэрэгцээ Путин, энэ ДХУ дээр АНУ-ын ерөнхийлөгч Барак Обама байхгүй байгаа нь харгалзан үзэх шалтгаантай, түүний оронд байсан бол мөн адил хандах байсныг тэмдэглэн хэлжээ.