Өөрийгөө хамгаалах хамтын эрхийн тухай үргэлжилж буй хэлэлцүүлэг, японы армийг өөрийн холбоотноор хилийн чанадад явуулах тусламжийг илэрхийлээгүй юм гэж Японы БХ-ын сайд Ицунори Онодэра мэдээлжээ.

Өөрийгөө хамгаалах хамтын эрх бол «үүнийг гүйцэтгэх үүрэг даалгавар биш, зөвхөн боломж» юм гэж сайд онцолсон байна. Өөрийгөө хамгаалах хамтын эрхийн тухай Японы засгийн газарт болж байгаа одоогийн маргаан буруу төсөөлөлд хүргэж, Токио дэлхийн бөмбөрцгийн нөгөө хязгаарт цэрэг дайны үйлдэлд оролцож болзошгүй гэж Японы иргэдийн дунд болон хөрш зэргэлдээ орнуудад түгшүүрт байдал бий болгоход хүрсэн гэж Ицунори Онодэра нэмж хэлжээ.

Үүнээс гадна энэ сурвалжлагад хэлэлцүүлэг бүс нутгийн, тэр тусмаа БНАСАУ-тай холбоотой аюулгүй ажиллагааны байдлын өөрчлөлтийг тусгах болно гэж онцолсон юм. Өмнө нь сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий нарийн бичгийн даргын туслах Нобусигэ Такамидзава, японы засгийн газар, ертөнцийн нөгөө захад орших Япон улстай ямар ч хамаагүй улсад болж байгаа үйл явцын талаар байнга авч үзэж чадахгүй гэж мэдэгджээ.