Мексикийн эргүүд рүү явж байгаа халуун орны “Ингрид” салхи хүчээ авч ням гаригт Саффира-Симпсоны шаталбраар хүчтэй далайн шуурганы нэгдүгээр зэрэгт хүрэээд байна. Энэ тухай Рейтер уламжлав. Одоогийн байдлаар шуурганы голомт эргүүдээс 300 км орчимд байна. Шуургыг дагалдсан салхины хүч цаг 120 км хүрч байна. 2013 оны борооны улиралд “Ингрид” хоердахь удаагаа айлдчилж буй юм. 5-р сарын сүүлчээр АНУ-ын үндэсний далай, орон зайн судалгааны удирдах газраас, Атлантикт энэ жилийн шуурганы улирал маш хүчтэй, идэвхтэй байх болно гэж уламжилсан.