ЕХ-ны орнууд АНУ, Франц улсууд Сирийн эсрэг цэрэг дайны уйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө НҮБ-ын АЗ-д санал шуумжлэл явуулах талаар саналаа илэрхийллээ гэж Брюссель дэх европын дипломатын эх сурвалжаас Оросын мэдээллийн агентлаг мэдээлжээ. Емне нь мэдээлснээр Литва улсын нийслэлд 9 сарын 6-7-ны едруудэд болсон албан бус уулзалтаар ЕХ-ны ГХЯ-ны сайдууд Дамаск орчмын химийн зэвсгийн дайралтад буруутай этгээдуудэд «хүчтэй тодорхой» хариулт егехийг шаардсан билээ. Үүний зэрэгцээ ЕХ-ны орнууд АНУ-ыг НУБ-ын химийн зэвсэг хэрэглэсэн тухай баримтыг нийтлэхээс өмнө Сирийн засгийн газрын эсрэг цэрэг дайны уйл ажиллагаагаа эхлэхгүй байхыг уриалсан билээ. Юуны емне ЕХ-ны ГХЯ-ны тэргүүнүүдийн хуралдаанд оролцсон АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри, Сирийн талаарх ЕХ-ны удирдлагуудын байр суурьт талархаад дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн улсуудын тоо төлөвлөсөн уйл явдлуудыг явуулахаас илүү шаардлагатай байгааг онцлон тэмдэглэжээ.