Их Хорийн тэргүүнүүд эдийн засгийн өсөлт засаг захиргаа, бизнес, үйлдвэрчний холбооны харилцан үйл ажиллагааны үр дүнд хэрэгжинэ гэдгийг ойлгож байгаа талаар өнөөдөр ОХУ-ын ерөнхийлөгч Владимир Путин Их Хорийн үйлдвэрчний холбоо, ажил хэргийн тойргийн төлөөлөгчидтэй хийсэн уулзалтын төгсгөлд хэлсэн юм.

«Бид өөрсдийгөө хаалттай дэглэмд өөр хоорондоо ямар нэгэн юмыг хэлэлцэж аливаа нэг хувьзаяа шийдэх шийдвэрийг гаргадаг хувь заяа шийдвэрлэгчээр тооцохгүй байгааг ойлгохыг хүсэж байна» гэж тэрбээр өгүүлжээ.

«Бид зөвхөн хамтдаа л олон сая хүмүүсийн тайван амгалан амьдралын зорилго болсон дээд үр дүнг олж чадна» гэж Владимир Путин хэллээ.