НҮБ «Женев-2» Сирийн асуудлаарх олон улсын бага хурлыг зарлан хуралдуулахыг түргэсгэх ажлыг идэвжүүлэхээр бүрэн дүүрэн шийджээ гэж өнөөдөр уг байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бан Ги Мүн мэдэгдлээ.

«Бид маш богино хугацаанд Женевын Сирийн асуудлаарх олон улсын бага хурлыг зарлан хуралдуулахын тулд биднээс хамаарах бүхий л хүчин чармайлтаа дайчлахаар бүрэн төгс шийдсэн» гэж НҮБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бан Ги Мүн Сирийн талаар хүмүүнлэгийн санаачлагыг авч хэлэлцэхэд зориулсан G20 талбар дахь өнөө өглөөний уулзалт дээр хэлсэн байна.

Өмнө нь Их хорийн тэргүүнүүдтэй хийсэн уулзалт дээр тэрбээр Сирийн зөрчилдөөнийг улс төрийн аргаар зохицуулахын тулд 2012 оны 6-р сард анхны женевийн бага хурал дээр тохиролцсон гэрээ хэлэлцээрээ мөрдөх шаардлагатайг бас мэдэгджээ.