Нэг жилийн хугацаанд Өмнөд Cолонгост сургуулийн 139 сурагч амиа егүүтгжээ. Тэд голдуу гэр бүлийн тулгамсдан асуудлаас болж ертөнцөөс хальжээ. Энэ тухай засгийн газрын илтгэлд дурьджээ.

Энэ нь хүүхдүүдийг ийм байдалд хүргэх тулгамдсан асуудлууд гэр бүлүүдэд байгааг харуулж байна гэж өмнөд солонгосын парламентчдын илтгэлд өгүүлжээ.

Амиа егүүтгэгчдийн 40 орчим хувь нь гэр бүлийн тулгалмдсан асуудлаас болжээ. Түүнээс гадна хүүхдүүд муу дүн авснаас /11,5 %/ болон эсрэг хүйстэнтэй тулгамдсан харилцааны улмаас /10,1%/ амиа егүүтгэж байна гэж илтгэлд өгүүлжээ.

Илтгэлд 2009 оноос эхлэн амиа егүүтгэгчдийн тоо багасч байгаа тухай өгүүлсэн бөгөөд тэр үед 202 амиа егүүтгэсэн тохиолдол гарчээ.