Одессын Insky компани SXC компаиос зохион байгуулах сансрын нислэгийн билет худалдаж эхэллээ. Комапанийн хэвлэлийн албанаас мэдээлснээр тус тус 100 мянган доллар үнэтэй анхны хоёр билетийг гэрлэх гэж байгаа хос худалдан авчээ. Энэ нислэг гэрлэх эрхтэйн хуримынхаа өмнө барих бэлэг болсон. Нислэг хийхээс хэдэн өдрийн емне гэрлэх гэж байгаа залуучууд Лос-Анжелесын дуурэгт нислэгийн өмнөх бэлтгэл хийгээд задгай орчинг руу зүглэнэ.

2014 оны суулч,2015 оны эхээр Нидерландын SXC компанийн Lynx Mark 11 сансрын хөлөгөөр хийх нислэгийг сурталчилж, билет худалдах эрх бидэнд 2013 оны 7-р сард олгосон гэж Insky компанийн сайтад тэмдэглэжээ. Өдгөө болтол тус компани зөвхөн нисэх онгоцны билет худалдаж байсан. Гэсэн ч SXC компанийн албан ёсны сайтад Insky сансрын нислэгийн билет худалдах компанийн хувьд дурдагдаагүй байна.