Өнөөдөр Манилд Филиппин, АНУ-ын дээгүүр албан тушаалтай төлөөлөгчид сэлгэх үндсэн дээр америкийн цэргийг нэмэгдүүлэх асуудлаар хэлэлцээ хийж эхлэв. Хэлэлцээ дөрвөн үе шаттай болно. Талууд америкийн цэргийг нэмэгдүүлэх асуудлаар зарчмын хувьд зөвшилцсэн гэж үүний өмнө Филиппиний ГХЯ-ны тэргүүн Альберт дель Росарио мэдэгджээ. Үүний хамт Филиппин Өмнөд Хятадын тэнгсийн зарим арлын асуудлаар БНХАУ-тай маргаан хурцдсан нөхцөлд өөрий нь усан бүсийг хамгаалахын тулд АНУ-ын цэргийн нөөц чадавхийг улам хүртээлтэй болгохыг шаардах юм.