Хил орчмын Кэсонд солонгос хоорондын аж үйлдвэрийн цогцолборт ажилласан БНСолонгос Улсын компаниудад нийт 280,9 тэрбүм вон (251,2 сая доллар) даатгалын төлбөр төлөх тухай өнөөдөр тус улсын засгийн газраас зарлан мэдээлэв. Кэсонд үйлдвэруудээ нээж, аж уйлдвэрийн бусийн уйл ажиллагааг хангах үйлчилгээ узуулж байсан компаниудад мөн төлбөр төлөх юм.Эхлээд 109 пуус бараг 7 тэрбум вон (6,25 сая доллар) тус тус авна.8-р сарын 8-нд мен төлбөр төлж эхлэнэ. Нөхөх төлбөр төлөхийг одоогоор шаардаагуй өөр компаниуд ч ийн хөрөнгө авах эрхтэй гэж Өмнөд Солонгосын нэгтгэх яам тэмдэглэв.

БНАСАУ-ын эрх баригчдын шийдвэрээр хаасан аж уйлдвэрийн бус бур дервен сар ажиллахгуй байна. Үүний улмаас тэнд өргөн хэрэгцээт бараа таваар үйлдвэрлэж байсан өмнөд солонгосын 123 пуус нийт 1 тэрбум гаруй долларын хохирол хүлээв.