Японы олтригийн алслагдсан бараг 400 арлын захиргааны удирдлагын Төрийн шинэ зөвлөлийг байгуулах тухай японы засгийн газар мэдэгдэв. Тусгай газрын зорилт мөн бүс нутагт байгалийн нөөцэд хяналт тавихад оршино гэж Киодо агенлаг мэдээллээ. Тэнгис далайд Хятад улс үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлсэн нөхцөлд Төрийн зөвлөлийг байгуулах асуудал чухал ач холбогдолтой болсон гэж японы засгийн газрын төлөөлөгч мэдээлжээ. Хятадын тал загас агнуурын ба эрдэм шинжилгээний ажил гол төлөв японы эрх мэдэлд байгаа усны бүсийн дэргэд хийж байна гэж тэрээр онцлов.