«Ашиглалтанд оруулах үед байсан» нэгэн хиймэл дагуул одоо сансрын өөр 23 аппараттай хамт ажиллаж байна. Хожим өөр 3 аппарат нэгдэх юм. Ингээд ГЛОНАСС тойрог замын систем ахин 24 хиймэл дагуулыг ажиллуулж, навигацийн дохиогоор дэлхийг хамрах болсон. Хиймэл дагуулыг гэмтсн өөр дагуулын оронд ашиглалтанд оруулсан байх. Эдугээ Орос улс америкийн GPRS системээс тусдаа ажиллах ГЛОНАСС навигацийн хиймэл дагуулын системийг байгуулав. Системийг шинэтгэж боловсронгуй болгох ажил зогсоо зайгуй үргэлжилж байна.