Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ирц орон нутгийн цагаар 19:00 улс даяар 57,73 хувьд хүрчээ. Хуульд заасны дагуу сонгуулийн босго 50 % давсан бол хууль ёсны гэж тооцогдоно гэж Сонгуулийн ерөнхий хорооноос уламжлав.Сонгогчдын ирц бүс нутгуудад 57,25 хувьтай байсан бол нийслэл хот Улаанбаатарт 58,53 хувьтай байв.