Ардын фронт ард түмний хүсэл эрмэлзээлийг биелүүлэх үүрэгтэй гэж Владимир Путин мэдэгдэв. Бүх Оросын ардын фронт үргээ биелүүлэхийг засгаас шаардах эрх оросын ард түмэнд олгох механизм болох ёстой гэж Москвад Оросын ардын фронтын зохион байгууллах их хурлаас тэргүүнээр сонгогдсон Владимир Путин мэдэгдэв. Ардын фронт янз бүрийн үзэл санаатай хүмүүсийн зөвшөөлтэй хангах бү оросын байгуллага болно. Ардын фронтын зориулга Орос улсыг цэцэглүүлнэ хөгжүүлэхэд туслах боломж хүн дүрт олгоход оршин гэж Путин тэмдэглэв.