×
Эдийн засаг 12 Аравдугаар сарын 2013

«Арабын хавар» гэгчэд нэрвэгдсэн орнудын эдийн засагт учирсан хохиролыг арилгахад ойрын гурван жилд олон улсын 90-120 тэрбум долларын тусламж шаардагдана гэж Европын шинэтгэл,хөгжлийн банкны тэргүүлэх эдийн засагч Эрик Берглоф, Дэлхийн банкны Ойрхи Дорнод, Хойд Африкийн асуудал эрхлэсэн тэргүүлэх эдийн засагч Шанта Деваражан нар үнэлэв.

G20-ны сангийн сайд нар ба Төв банкуудын тэргүүн нар Вашингтонд уулзаж, төсвийг батлах, төрийн өрийн туйлын хэмжээг дээшлүүлж тогтоох асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд яаралтай арга хэмжээ авах зөвлөмж АНУ-ын эрх баригчдад өгөв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Аравдугаар сар 2013
Үйл явдлын хуанли
Аравдугаар сар 2013
4
19
25
27
28